רמת מהדרין בעופות

שאלה

שלום לרב
אבקש לדעת
האם רמת מהדרין בעופות מהוה אחריות שמדובר בכשרות איכותית
יותר מכשר רגיל?
2. מה ההבדל בין מהדרין לחלק בעופות , האם צריך מעיקר הדין
להקפיד על חלק בעופות?
3. בשר חלק קפוא רבנות ראשית מול בשר חלק קפוא בד"ץ, או הרב רובין?

 

 

תשובה

במהדרין בודקים כל עוף ועוף בצוה"ג ובריאות, קצב השחיטה הוא לא
יותר מ12 עופות בדקה והשוחט נח ובודק סכינים אחרי כל כלוב.
ככמו"כ יש בודק סכינים על השוחטים ויש השגחה צמודה על המליחה.
בכשרות רגילה אין בהכרח הקפדה על כל האמור לעיל.
המושג "חלק" בעופות מושאל משחיטת בהמות ואינו מדויק ואחיד וגם
אינו נחוץ.(הסירכות מהוות בעיה חמורה בהלכה ומרן לא התיר אותן.
משא"כ בעופות) בדרך כלל הכונה היא לפתיחת כל רגל לצורך
בדיקת צוה"ג ופתיחה גמורה של העוף לצורך המליחה. גם קצב
השחיטה איטי יותר ובחלק מהמשחטות הבדיקות נעשות כאשר העופות
עוברים ביד ולא על הליין המכני.
לענ"ד אין צורך להקפיד בכל ההקפדות של חלק בעופות המהמדרין
אף הוא יכול להחשב כחלק.
בשר בקר חלק שאין בו שאלות של סירכות שהוכשר ואח"כ הוקפא הוא
"חלק" ואין הבדל מהותי בין ההכשרים השונים

הרב יעקב אריאל |