שקיות חתיכות בצל של חסלט

שאלה

שלום!
רציתי לשאול על השקיות של חברת חסלט בהם נמצאים אך ורק חתיכות בצל.
מדוע אין כאן בעיה של בצל קלוף ששהה לילה שאסור משום סכנה כמבואר בגמרא?

תודה רבה!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'
הבצל טבול בחומצת מלח מיוחדת, דבר שמשנה את טעמו, ומכיוון שיש לבצל זה טעם מיוחד לא נגזרה עליו גזרה של בצל מגולה לילה. יסוד זה כבר מופיע במנחת יצחק שיש לשנות מעט את הטעם ואז הגזרה לא חלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון הת ורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |