תנור אפייה עם תא אחד לבשר ולחלב

השאלה:

מדוע צריך להשתמש בתנור אפייה עם שני תאים, האחד למאכלי בשר והשני למאכלי חלב?

התשובה

| אייר תשע"ה

יש אומרים[1] שבתנור יש 'זיעת אוכלין'. הזיעה נידונת כממשות, ולכן אין להשתמש בתנור אחד לאפיית חלב ובשר זה אחר זה. לחלק מהדעות, שימוש בתא אחד למאכלי בשר ולמאכלי חלב אפשרי רק לאחר שהתקיימו שלושה תנאים:

1. ניקוי התנור משאריות הבשר או החלב.

2. המתנה של עשרים וארבע שעות בין שימוש אחד לשימוש שני.

3. הפעלת התנור על החום הגבוה ביותר למשך חצי שעה.

יש דעות המקלות ומסתפקות בניקוי התנור והפעלתו על חום גבוה, גם אם לא עברו עשרים וארבע שעות בין שימוש לשימוש.[2] לעומת כל הפוסקים הללו, יש הסוברים שאין כלל זיעה בתנור, וניתן להשתמש בתא אחד לאפיית בשר וחלב זה אחר זה, ורק כשרואים בעין שיש בתנור שארית או לכלוך, יש לנקותם.[3]

למעשה, לכתחילה, ודאי שטוב לקנות תנור בעל שני תאים, ולייחד תא אחד למאכלי בשר ותא שני למאכלי חלב. במקום הצורך, ניתן  להקל ולהשתמש בתא אחד על ידי הכשרת התנור (הפעלת התנור למשך חצי שעה על החום הגבוה ביותר). ועל אף שיש מקלים יותר מכך, כיוון שהכשרת התנור היא פעולה קלה מאוד שאינה דורשת טרחה כלל, ראוי לחוש לדעות האוסרות; ועוד שפעמים גם לשיטות המקלות יש להכשיר מן הדין, לכן ראוי לנהוג כך תמיד.

הערה: כל האמור כאן הוא לגבי תנור בגודל רגיל, אבל לגבי טוסטר אובן וכדומה, אין להקל ואסור להשתמש למאכלי בשר ולמאכלי חלב בזה אחר זה.[1] עי' שו"ת יביע אומר, ח"ה יו"ד סי' ז.

[2] שו"ת אגרות משה, יו"ד ח"א סי' מ.

[3] עי' שו"ת שיח נחום של הרב נחום רבינוביץ, סי' מז. ועי' שם שסייג את דבריו שכל זה דווקא כשיש בתנור פתחי אוורור לפליטת אדים, אבל אם אין פתחי אוורור, נוסף על הניקוי גם יש להכשיר את התנור בין שימוש לשימוש או להמתין עשרים וארבע שעות; וכן שמעתי שאומרים בשם הרב ישראלי, וכן פוסק הרב אליקים לבנון.