חיוב הטבלה של מיניבר

השאלה:

האם יש חיוב הטבלה במיניבר שנקנה מתוצרת חו"ל?

 

התשובה

הרב מנחם פרל |

מאחר שאין כלל אפשרות שימוש במכשיר ללא חיבור לחשמל, והואיל והוא כלי גדול ויש לו מקום קבוע, ומאחר שלא ניתן להטביל אותו, נהוג לסמוך על מה שכתב ה'פתחי תשובה'[1] בשם ה'שב יעקב' ולא להטביל, כמו כל מכונת קפה במלון, במסעדה או במוסדות.

 

[1].    פתחי תשובה, יו"ד סי' קכ ס"ק ו.