כף שנתחבה לתוך סיר פרווה

השאלה:

אשתי תחבה כף, ספק בשרית בת יומה או לא בת יומה, לתוך מאכל פרווה בסיר פרווה שעל האש, האם הסיר נקרא בשרי או שזה נקרא נ"ט בר נ"ט והסיר נשאר פרווה? והאם בדין נ"ט בר נ"ט זה משנה אם הכלים היו בני יומם או לא?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

כל כף שהיא ספק בת יומא או לא אנו דנים אותה כאילו אינה בת יומא בגלל חזקה שסתם כלים אינם בני יומם.
הסיר נשאר פרווה וגם המאכל הוא פרווה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון