מחבת "טפאל" שטוגן בה דבר חלבי

השאלה:

אבא שלי טיגן דבר חלבי בתוך מחבת "טפאל" בשרית. האם יש אפשרות להכשיר את המחבת?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

לא.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון