בישול כבד לאחר הקפאה

השאלה: הבנתי שאחרי שלושה ימים מהשחיטה אסור לבשל כבד אחרי שצולים אותו. אם הקפאתי כבד טרי עד שלושה ימים מהשחיטה כשאני מפשירה אותו מותר לי לבשל אותו אחרי הצליה?

התשובה

מכון כושרות | כ"ב חשון תשפ"ב 9:25

שלום וברכה

הפוסקים נחלקו בשאלה זו.

למעשה מקובל שההקפאה בימינו עוצרת את מונה הזמן, אך לא מבטלת אותו.

כלומר, צריך להקפיד שלא יהיו 72 שעות שהכבד היה מוכשר, הן לפני ההקפאה והן לאחריה.


בברכה

יצחק דביר

toraland whatsapp