פרגיות ללא חליטה - לתימנים

השאלה:

שלום וברכה כידוע התימנים מצריכים לעשות חליטה לבשר ועוף. אמנם אין צריך לעשות חליטה אם מכינים בשר 'על האש', כי נורא משאב שאיב. אני רוצה לשאול: איך מכינים פרגיות באולמות אירועים? מישהו אמר לי שמכינים זאת בעזרת פלטה מיוחדת, עם פסים בולטים שעליהם מניחים את הפרגית, ויש מקום לדם לזוב למטה, ואם זה אכן כך אז הן אינן צריכות חליטה, ואין איסור לאכול פרגית באירועים. השאלה היא האם במציאות זה אכן כך? (צורת ההכנה) תודה רבה!

התשובה

מכון כושרות | ד' סיון תשפ"ב 15:24

שלום וברכה

המציאות שהצגת נכונה בחלק מהמקומות, אך קשה לומר בוודאות שזה נכון בכל מקום.

אני מכיר כמה פלטות כאלה שיש להם בית קיבול והנוזלים אינם יכולים להתנקז.

כמו כן ישנם טבחים שמעדיפים להעביר בישול לפני הצליה.

וכן ישנם כאלה שמשרים את הפרגית ברוטב יותר מ-24 שעות (ואז יש דין כבוש).

יתכן שיש מקום לצרף זאת לספק, אם כדי לדעת בוודאות יש לשאול את המשגיח המקומי כיצד הכינו.


בברכה

יצחק דביר

toraland whatsapp