חמין שהוכנסה אליו שעועית לא כשרה לפסח

השאלה: אנחנו אשכנזים, הכנו חמין הערב לקראת שבת. הכנסנו לתוכו שעועית השעועית בושלה לפני החג בכלי חמץ. האם יש תקנה לתבשיל?? תודה וחג שמח

התשובה

מכון כושרות | כ' ניסן תשפ"ב 11:24

מועדים לשמחה

אם השעועית בושלה בכלי חמץ שלא היה בן יומו - מכיון שהדבר התרחש לפני הפסח בדיעבד המאכל מותר.

אם הכלי היה בן יומו - אין תקנה לתבשיל בחג, אולם מותר לאוכלו בשבת לאחר הפסח, ואת הכלי יש להגעיל לצורך שימוש בשנה הבאה.

לדעת פוסקים רבים במקרה כזה לא מספיק לומר 'סתם כלים אינם בני יומם' אלא יש לדעת בוודאות שמדובר בכלי שאינו בן יומו.


בברכה

יצחק דביר

toraland whatsapp