איבוד פרטי מצוות במהלך הדורות

השאלה: שלדום,
קראתי שבראש השנה תוקעים בשופר בצירופים שונים של תקיעות משום שלא ידוע איך בדיוק אמורים לתקוע.
כיצד ייתכן שמצווה זו שניתנה מסיני ושעברה מדור לדור אבד המידע לגביה?
כנ"ל לגבי הנחת תפילין שיש מחלוקת אם להניח תפילין של רש"י או של רבינו תם.
וכנ"ל לגבי מועד יציאת השבת שלא ידוע האם זה השקיעה או 3 כוכבים, אז עושים לפי המאוחר.

כיצד זה שמצוות מסיני שבוצעו כל יום/כל שבוע וכל שנה, אבד המידע לגביהן?
באיזו תקופה הייתה החולייה החלשה שבה אבד המידע?
האם אין הדבר מחליש את ההוכחות בדבר נכונות התורה מסיני המבוססות על העברת התורה מדור לדור, משום שחוזק ההוכחה כחוזק החולייה החלשה בשרשרת ההעברה?

תודה

2/1/2013 3:17:22 AM

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |
בס"ד

שלום וברכת ד´

שאלתך כבר מופיעה בשאלות הראשונים, רב האי גאון שאל את השאלה על התקיעות וכתב שהיו אמנם שני מנהגים בעם ישראל מימים ימימה וכל אחד נהג בדרך שלו, ויוצאים ידי חובה. אולם רצו לעשות אחידות כך היה צריך למזג שני מנהגים.

שנה טובה, חתימה טובה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון
toraland whatsapp