דוד המלך ומשה רבינו

השאלה:

שלום כבוד הרב,
נשאלתי שאלה על ידי תלמיד והיא,
על דוד המלך נאסר לבנות את בית המקדש בגלל הדם ששפך,
מדוע דבר זה לא מנע ממשה רבנו לקבל את התורה?

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

ראשית עניינים אלו נעשים עפ"י מצוה אלוקית.
ועוד, בית המקדש שונה. הוא בית תפילה לכל העמים. שלמה לא
השתמש בברזל בשעת הבניה ולמד זאת מהמזבח.
ועוד אצל משה רבינו כל פעולותיו בנס עפ"י הקב"ה ואם על הריגת
המצרי השאלה הרי ידוע מה היו מעשיו. ואח"כ במכות מצרים או
בקי"ס הרי היה כאן ציווי אלוקי לכל מעשיו והמיתה היתה בידי שמים
ושלוחיה ולא בידי אדם. אצל דוד הדבר נעשה עפ"י נביא אולם ע"י
כל חילותיו בידי אדם, וכל פעולות דוד הן בידיו

 

toraland whatsapp