המציאות כמעידה על מצב האדם

השאלה:

האם בימינו אדם יכול לבחון את מציאותו הרוחנית ביחס למה שקורה
לו בעולם? האם אדם יכול להסיק מזה שאירע לו תקלה ולאחר
שהוא פשפש במעשיו והניח כי התקלה אירעה בגלל מעשה בעייתי
בהתנהגותו ותיקן אותו שאם חייו השתפרו זה בגלל אותו תיקון
וההיפך?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אין אדם שיודע לומר בוודאות מהי סיבת כל דבר ודבר. אך בגדול
אנו מארינים שיששנה השגחה א-לקית על כל הנעששה וי שסיבה לכל
תופעה. לכן ראוי לאדם ללמוד תורה ובאמצעותה לפשפש בכל מעשיו
ולתקנם ככל שניתן.
אל לו אדם לנהל פנקסנות קטנונית ולצפות לגמול מיידי על כל מעשה.
לא זו הדרך. אלא ראוי לאדם לשפר את כל מעשיו. וגם ה' יקיים
בו ורחמיו על כל מעשיו.