הרע בעולם

השאלה:

בס"ד
תלמידותי חזרו זה עתה מסיור בפולין ואנו מנסות לברר בעקבות
הסיור כמה נקודות ביחס לרע בעולם. אודה לרב על תשובה עד
כמה שניתן מפורטת וכן הפנייה למקורות שונים.
מה המשמעות שה' בורא רע.
האם יש מצב של השגחה כללית למשל בשואה או שתמיד לכל אדם
ישנה השגחה פרטית צמודה ואם כן עד כמה. האם כל מכה כל
התעללות שעבר היתה דווקא לו במדויק.
אם כן למה צריך שיהיה עד כדי כך רע ונורא.
מה מקומו של הרוע הגרמני בכל השואה.
בברכה

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אין אפשרות באתר לתשובה ארוכה. עסקו בשאלה זו בתנ"ך (איוב, חבקוק
ירמיהו תיהלים ועוד) ואחריו כל גדולי ישראל
המומלץ ביותר הוא ספרו העמוק של רמח"ל דעת תבונות הוא מטפל
בסוגיה זאת וכדאי שתלמדי זאת שם.
אני מתפלא על כך שהבנות יצאו לסיור ללא הכנה מוקדמת עפ"י
ספר זה