חזרה בתשובה

השאלה:

עשיתי חטא ואני מצטערת על טפשותי אך כל פעם שאני נזכרת בזה
אני מעלה חיוך. השאלה האם ניתן לחזור בתשובה על משהו
שמצטערים עליו שכלית אך לא בטוח שרגשית?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

כל הרהור תשובה הוא בעל ערך חשוב. אומנם תשובה שלמה כוללת
בתוכה חרטה גמורה בלב שלם, קבלה לעתיד ועוד. אך גם אלו
יבואו עם הזמן ועל כך צריך לכוין בתפילה החזירנו בתשובה שלמה לפניך