כיבוי נר בנשיפה

השאלה:

קראתי באחד מעלוני השבת כי אין לכבות נר בנשיפה מפני
הסכנה. מה הסיבה לכך שדבר זה נחשב למסוכן, האם יש עניין
להקפיד על כך גם היום או שזהו אחד מהדברים שפעם נחשבו
למסוכנים והיום ידוע שלא ולכן אין להקפיד עליהם?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

האיסור הוא עפ"י הסוד הוא מופיע באוצר המדרשים ובכלבו (סי'
קיח) ואע"פ שאיננו מבינים ראוי לעשות זאת.

toraland whatsapp