כרונולוגיית סדר עולם

השאלה:

שלום הרב!
א)כיצד מתייחסים לבעיתיות שבחוסר ההתאמה בין הכרונולוגיה של
סדר עולם רבה להיסטוריה הידועה והמוכרת?

ב)אני לומד במכללה למורים, ומרצה מסויים אמר בשיעור שבתורה
אין חשיבות לגורם הזמן, והתאריכים שבמקרא הם בד"כ בעלי
משמעות סמלית בלבד, וכן שסדר עולם רבה הוא בעל אופי מדרשי
סמלי בלבד, ללא משמעות זמן.
מה דעת הרב בעניין?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

הנושא הוא עמוק.
המרצה המסויים כנראה שאינו מדען רציני, אחרת היה אומר בצורה
כוללנית שלעקרון הזמן אין שום משמעות מדעית.
ההשערות (ויש להדגיש השערות בלבד) המדעיות מבוססות על הנחות
ועל תהליכים שלשם שיבור האוזן הם נמדדים בזמן, אך הזמן עצמו
אינו מושג מדעי אוביקטיבי, הוא קטגוריה אנושית סובייקטיבית.
לפני הופעת הומו-ספינס על אדמות לא היה מושג הזמן קיים כפי
שהיום. כמו כן המושג זמן הוא יחסי, לדעת אינשטיין, והוא נמדד בצורה
שונה בנקודות שונות במרחב היקום.
אין מקום איפוא, לדבר כלל על "סתירה" בהיבט בין זמן התורה לזמן
המדע, כשמושג הזמן לא ברור כלל. ייתכן שלפני יצירת האדם הזמן
נמדד בקטגוריות אחרות הן בתורה והן במדע, וכמו"כ יתכן שתהליכים
שלפי מושגינו העכשויים נמדדים באורכי זמן מסוימים היו נמדדים באורכי
זמן אחרים בתנאים אחרים.
מה שחשוב שמרגע מסויים החל המין האנושי למנות סדרי זמנים ואין
לנו שום כרונולוגיה רשומה ומסודרת לפני הזמן המקובל בכרונולוגיה
שלנו.