מוזיקה וקדושה

השאלה:

שלום הרב,
ישנה שאלה שמעסיקה אותי הרבה זמן, אשמח מאוד אם תוכל לענות עליה,

אני נערה  שמאוד מחוברת למוזיקה.  בתפיסה שלי  המוזיקה שאני שומעת היא גם מעין דרך חיים, רצון להיות בעלת עולם תרבותי רחב, שאני חפצה שהנפש שלי תתרחב בכל רובדי החיים. 

ההתלבטות שלי היא- האם אני צריכה לותר על חלק מהמוזיקה? האם מוזיקה שהיא סתמית פוגמת בקדושה ובטהרה שלי? האם וויתור כזה לא יכניס אותי לסגירות שהיא לא טובה, להתנתקות לא בריאה מהעולם?
איך אני צריכה להתנהל?
תודה רבה רבה.

התשובה

הרב יעקב אריאל |

מוסיקה כמו כל התכנים שהאדם מייצר בעולם מכילה הכל - בשפתה - הצלילים, המקצב וכו'. בכל התכנים שהאדם מייצר יש ספיגה מכל העולמות ועיבוד אצלו והוצאה החוצה. אם האדם קולט אך טוב הוא יוציא רק טוב אם האדם קולט טוב ורע שיש הרבה בעולם אם הוא לא יסנן הוא יוציא את מה שקלט כולל הרע. ולכן כמה שאדם יסנן את קליטתו שתהא אך טוב כך הוא יזכה להוציא טוב ולא צדדים רעים. ולכן בקליטת תכנים שמשוקעים בהם תכני רוע, כגון אלימות, גסות פראות וולגאריות אכזריות וכדו' האדם מזהם את נשמתו וממילא הקלקולים יחדרו ויפגעו בו. על כן גם במוסיקה מן הראוי לקלוט רק מוסיקה טובה.