מינוי נביא ע"י העם

השאלה:

הרמב"ם אומר במבוא למשנה שהנביא הוא זה שהוכר כעוסק בתורה
ובמצוות. למי הרמב"ם מתכוון? לעם או לחכמי התורה?

בברכת התורה

התשובה

הרב יעקב אריאל |

פשטות דבריו מורה שהנביא חייב להיות ת"ח.

 

toraland whatsapp