נומרולוגיה

השאלה:

האם יש משמעות רוחנית לנומרולוגיה או שעל זה נאמר שאין מזל לישראל?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

צריך לבדוק אם אין כאן איסור מעונן .