ניסים

השאלה:

בעלי טוען שכל הניסים שהיו בתקופת התנך היו דרך הטבע למשל קריעת ים סוף -היה רוח קדים חזקה אליהו בכרמל-היה מטאור שנפל מהשמים ודרכו היתה שריפה המן- היה רוח שהביאה ממקום אחר ועוד דברים לי זה נראה בעיה להאמין בזה כי אני למדתי שהיו ניסים גלויים ונראה לי שזה מקטין את הנס למרות שהוא אומר שזה גם נס שהיה בדיוק רוח בזמן קריעת ים סוף הדבר מפריע לי במיוחד לאור זה שכך הוא מחנך את הילדים
רציתי לדעת מה דעת הרב
בתודה מראש

התשובה

הרב יעקב אריאל |

גם הטבע היום-יומי הוא מעשה ה'. הדיוק בכמות בגודל ובזמן ומה ומי נפעל ממנו הוא ג"כ מעשה ה', וכי הוא יודע את כל מעשה ה' ויודע היכן ומתי הקב"ה פועל בכל מקום בקוסמוס ובאיזו דרך, וא"כ מה איכפת לו אם הקב"ה פועל ע"י מטאור או בדרך אחרת הרי הקב"ה שליט בעולמו. סופו של דבר ההקטנה היא לא במעשי ה' אלא בתפיסה הסובייקטיבית של האדם

toraland whatsapp