עד מתי נתעלם מקדמת הטכנולוגיה

השאלה:

מדוע לא נקל על כלל ישראל ונאפשר הדלקת חשמל בשבת
לשימוש ביתי?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

טענתך ש"נקל" כביכול על כלל ישראל בכך אינה נכונה. ההיפך הוא
הנכון! אילו הפעלת מכשירים חשמליים היתה מותרת בשבת הייתה השבת
הופכת לחול גמור! טלפונים ופנסים, אינטרנט ומחשב, רכב חשמלי,
מפעלי תעשיה , משרדים וכו' וכו'. הלכל זה קורא "קולא", הרי זו
חומרא נוראה, שאנשים לא ישבתו בשבת ושבתם תיעשה חול גמור.
האנשים יהיו עבדים נרצעים לעבודתם. הלזה ייקרא "קולא"?
ב"ה שחנן את רבני ישראל בחכמה לאסור את החשמל בשבת, ובכך
הציל את כלל ישראל מאיבוד ייחודו וזהותו. לא מיוזמתם אסרו זאת,
אלא מהבנתם את התורה שנמסרה לנו מסיני ע"י ה'.