עשה לך רב

השאלה: מה משמעות המשפט עשה לך רב והאם זה ביטוי הלכתי שאדם מחוייב לעשות לו רב ולפסוק רק על פיו בין אם הוא מבין זאת או לא או שזה רק בעניני השקפה או סתם עיצה טובה אשמח לתשובה מנומקת עם מקורות וראיות. תודה מראש

התשובה

הרב דוד אייגנר | ה' חשון תש"פ 13:21

ב"ה

שלום וברכה

מקור הדין של "עשה לך רב" מופיע בכמה משניות במסכת אבות. 

על מנת להבין דין זה יש להקדים הקדמה קצרה. כל חכמה, ידע זה או אחר אדם חייב תחילה ללמוד את העקרונות והיסודות, ולאחר מכן לפתח את ההבנה שלו.

על אחת כמה וכמה כשעוסקים בקודש. ביחס לקודש ישנן למעשה שתי רמות בהן אנו עוסקים, יש את הפרטים הטכניים- מה מותר ומה אסור לעשות, בעיקר עשה ולא תעשה, זו רמה אחת. אבל מעבר לכך התורה היא תורת ה' והיא ניתנה לנו במסורת איש מפי איש ממשה רבינו שקיבל אותה מהקב"ה, ולצינור זה אנו צריכים להתחבר, לא לקחת את התורה רק כאוסף פרטים והנחיות אלא להתחבר לדבר ה'. זה מה שצריך להוביל אותנו.

הדרך לכך הוא עשה לך רב כשאדם מתחבר לרבו, ורבו שלמד מרבו וכן על זו הדרך, אנו מתחברים לא רק לפרטי התורה אלא לנשמת התורה.

מתוך כך יובן שעשה לך רב הוא למעשה דרך חיים שאדם צריך לנהג לעצמו.

ועוד, בהלכות שונות קיימים פרטים הלכתיים רבים, בהלכות שבת, ובעז"ה בהלכות קדשים שנזדקק להן בקרוב בימינו, על מנת לוודא שבאמת אנחנו מבינים כראוי את כל ההלכות ופרטי הדינים, עלינו לוודא שאנו מחוברים לאדם שבקיא בכל אלו, ולכן עלינו תמיד לעשות לנו רב.

לכן זו אינה הנחייה מפורשת אבל זו הנהגה טוב הוראויה שעל כל איש ישראל לנהוג בה.

למקורות והרחבות ראה אבות דרבי נתן פרק ח, בפרשנים לפרקי אבות א, ו.

וכן בשיעורו של הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל  https://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94/%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94/%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9A-%D7%A8%D7%91/


בברכה

דוד אייגנר