רוח הקודש ומופתים

השאלה:

לכבוד הרב,
האם רוח הקודש ומופתים הם כלי להערכת גדולת ת"ח?
היינו במידה ויש תלמיד חכם בעל מופת ורוה"ק, ולאומתו יש רב
גדול שאין לו מופתים ורוה"ק, האם בהכרח הרב הראשון גדול מזה
שאין לו רוה"ק?

שהרי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה כותב שכשאדם מגיע לתנאים
הנצרכים לנבואה מייד רוה"ק שורה עליו ואם חכם לא הגיע לרוה"ק
אולי זה אומר שהוא בעל פחות מעלות חכמה וקדושה? (ומה שאומר
הרמב"ם במורה נבוכים שהנבואה תלויה ברצון ה' זה כנראה לא
נפסק להלכה בהלכות יסודי התורה)

ונפקא מינה - לעניין פסיקת הלכה שיש לבחור את החכם
הגדול,ולכל העניינים בהם יש להבחין במדרגות בין תלמידי חכמים
וגם בלי קשר לנפקא מינה זאת שאלה מעניינת

התשובה

הרב יעקב אריאל |

לא בשמים היא. רוה"ק אינה קנה מידה לגדלות בתורה ולסמכות בהלכה

בכלל. מנין לך שיש למישהו רוה"ק? ראית פעם רוה"ק?
אין סתירה בין הי"ד החזקה למו"נ, הרמב"ם לא אמר ששורה עליו
נבואה אלא רוה"ק, ובמו"נ מונה כמה וכמה מדרגות ברוה"ק.

 

 

toraland whatsapp