רוח הקודש של חכמי התלמוד

השאלה:

לכבוד הרב,
אומרים שהתלמוד והמשנה נכתבו ברוח הקודש.
כיצד זה לא סותר את הכלל של "לא בשמים היא" ושאין פוסקים
הלכות באמצעות רוה"ק?

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

ישנן שני סוגים של רוה"ק: רוה"ק ההופעי שיש בו מדרגות רבות, והן
אינן קשורות ללימוד תורה אלא למעשים ודברים חשובים לעם ישראל
כמו ספרי הכתובים וכמו תשועות השופטים. וישנו רוה"ק השכלי שהוא
ניתן לחכמים ולא לנביאים והוא לא בטל על אף שבטלה רוה"ק של
נבואה. ועליו לא נאמר לא בשמים היא.