דחיית פדיון הבן

השאלה:

בן בכור שנולד ביום חמישי, יח בטבת.  מתי עושים פידיון הבן?

לפי חשבוני זה יוצא במוצאי שבת , יט בשבט. האם חייבים לעשות דווקא במוצאי שבת או שאפשר לדחות ליום ראשון?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אפשר לדחות לראשון.

 

toraland whatsapp