בר מצווה לילד אוטיסט

השאלה:

לכבוד הרב, מה דינו של ילד אוטיסט לגבי עלייה לתורה לבר

מצווה והוצאת הציבור ידי חובת קריאת התורה? כפי שנמסר לי,

הילד בעל יכולת אינטלקטואלית גבוהה, עצמאי בהרבה דברים.

אודה לרב אם ניתן לציין את המקורות העיקריים לתשובה.

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

עד כמה שידוע לי אוטיסטים אינם מדברים אע"פ שהם מבינים ושומעים. שאלך אפוא אינה מובנת, כיצד הו איוציא את הציבור אם הציבור אינו שומע אותו?
מלבד זאת הבעיה בעצם ההצטרפות למניין וקיום מצוות כגדול. האם הוא בר דעת דיו ומסוגל להצטרף למניין?

 

toraland whatsapp