גילוח בחוה"מ

השאלה:

האם ניתן להתיר גילוח בחוה"מ בימינו שטעם האיסור לא קיים ?
מה דין גילוח ותספורת בערב שביעי של פסח לכבוד החג ?

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

טעם האיסור קיים, השאלה היא הרגשת הניוול של המתגלחים כל יום.
חלק מהמתגלחים יכולים לסבול ולחלקם זה קשה.בארה"ב הנטייה
להקל כי אצלם מעטים מאוד מגודלי זקןוהתגלחת נחשבת לחיונית
יותר. בארץ הנטייה לאסור כי מרובים כאן מגודלי זקן והתגלחת נחשבת
פחות חיונית.

 

toraland whatsapp