כתיבה בחוה"מ

השאלה:

1. האם מותר לכתוב בחוה"מ כתיבה פשוטה ?
2. באיזה מצבים מותר לכתוב ומדוע ?
3. האם מותר לכתוב במחשב ולהדפיס זאת ?
4. האם מותר לכתוב הודעת כתובה (sms) בטלפון נייד ?

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

1. מותר לכתוב לצורך המועד, דברי תורה שעלוים לשוכחם או דברי
שלום בין אדם לבירו בשינוי.
2. מותר לכתוב במחשב אך לא להדפיס ולא העתיק לדיסקט אלא
דבר דחוף לצורך המועד
3. הודעת SMS דינה ככתיבה במחשב

 

 

 

toraland whatsapp