הדלקת נרות שבת של אלמן או גרוש המתארח אצל אימו

השאלה:

 האם אלמן או גרוש המתארחים בבית אימם מחוייבים בהדלקת נרות שבת, כשם שנושתיהן הדליקו בשבתות ארוח?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג שבט תשע"ז 10:14

שלום 

אין צריך להדליק ויוצא בהדלקת אמו שהרי ישן בביתה ואוכל משלה.