הוצאת קרציה בשבת

השאלה:

שלום עליכם בתגובה פסקכם על איסור הוצאת קרציה בשבת. כיוון שלא בטוח שהיא תמות, ובפרט שאפשר להוציאה בזהירות, הרי לכאורה יש כאן אינו מתכוין, ומותר? וכן החובל. את עצם הפצע כבר עשתה הקרציה והוצאת הדם לא הכרחית (לדבריכם שאתם כותבים חשש) ושוב, לא מתכוין ומותר? ולכאורה גם מצד מוקצה צריך לדון, ולסמוך על החזו"א שזה נקרא מתעסק בכלב, והכלב לא מוקצה? בברכת התורה מאיר לובין

התשובה

הרב דוד אייגנר | ט' סיון תש"פ 12:45

ב"ה

שלום וברכה

הסיכוי הגבוה ביותר הוא שהיא תמות, להוציא קרציה שדבוקה בשלימותה זו משימה מאוד מסובכת ויש כאן פסיק רישיה.

גם בהוצאתה פעמים רבות נעזרים ב"לחיצת" מקום התפיסה שלה ובכך גורמים לפצע ולהוצאת דם, במיוחד במקים בהם הרגליים שלה התנתקו מהגוף, ויצאה רק חצי קרציה, יש ללחוץ מסביב על מנת להוציא את השאריות, כך שיש בכך חובל.

לגבי מוקצה אכן יש להקל, במיוחד בחיות בית, כפי שגם כתב האג"מ לגבי ה"פעטס" והגר"י אריאל, אך לא התייחסתי לכך בתשובה.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר 

מכון התורה והארץ