מסג' בשבת

השאלה:

האם מותר לעשות מסג' בשבת? האם מותר לעשות מסג' עם שמן בשבת?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אין לעשות מסג' בשבת מכיון שהוא נעשה לרפואה, אא"כ המדובר בחולה שאין בו סכנה היינו ששוכב במיטתו מחמת החולי.