נסיעת יולדת לבית חולים מרוחק

השאלה:

יולדת מעדיפה לנסוע לבית חולים מרוחק מביתה כדי ללדת, האם מותר לה לנסוע לשם בשבת או שבשבת צריכה לנסוע לבית החולים הקרוב?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אם אין בנסיעה למרוחק צד של פיקוח נפש שתיסע לבית החולים הקרוב מפני ששבת היא דחויה אצל פיקו"נ אבל לא הותרה. ולכן אם אין לה סיבוכים מיוחדים תיסע לקרוב.