תרופות בשבת

השאלה:

תרופה מסוג סטטין, המיועדת להורדת כולסטרול כרפואה מונעת לעתיד ומומלץ לקחתה בלילה - האם יש מקום להחמיר ולקחתה קודם כניסת השבת או שאפשר לקחתה בשבת כרגיל כבכל ערב (בפרט אם נוטלים אז בין כה תרופות אחרות שנחוצות דווקא מאוחר).

התשובה

הרב יעקב אריאל |

נראה שאפשר לקחתה כרגיל.