הלכות טרמפים

השאלה:

שלום לרב אריאל
ראובן ושמעון גרים ביישוב בשומרון, ונוסעים בכל יום בטרמפים
לעבודה. בשעה בה הם עומדים בטרמפיאדה, יש כל -2 דקות
מכונית יוצאת מהיישוב. ראובן צריך להגיע ליישוב הסמוך, שכל
מכונית עוברת דרכו. שמעון צריך להגיע לתל אביב, כאשר כמעט
ואין טרמפים בדיוק לשם, יש די-הרבה לערים בסביבה (פ"ת, ר"ג
וכו'). ראובן הגיע לטרמפיאדה לפני שמעון, וכעת מגיע טרמפ
מדוייק עד מקום העבודה של שמעון, עם מקום אחד פנוי. ראובן
אינו מוכן לוותר על תורו. שמעון טוען שההפסד שלו אם הוא לא
ייכנס (זמן, כסף לאוטובוס) גדול יותר מההמתנה המועטת הנוספת של
ראובן. האם שמעון יכול "לדחוף בתור" ולהקדים את ראובן?
תודה רבה

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אין הלכה קבועה במקרה זה מפני שאין כאן התקשרות חוזית ביניהם או
איזה התנאה מוקדמת, והמנהג אצל הטרמפיסטים שמי שבא ראשון
יוצא ראשון אם הוא מעוניין. וניתן לעשות תקנות הקהל לגבי הנסיעה
בישובכם ע"י הרב המקומי והקהל.
אך מבחינה מוסרית ("צדק צדק תרדוף") ראוי שראובן יוותר לשמעון
וכמו שמצינו בשתי עגלות (סנדרין לב ב) מ"מ לא ראוי ששמעון
ידחוף את ראובן