הנאה ממעשה גוי ביום טוב

השאלה:

בראש השנה התארחתי אצל חמותי. בביתם גרה עובדת פליפינית
אשר רגילה לשטוף את הבית,מידי יום, בשעות אחר הצהריים. ביום
החג הראשון כשחזרתי מתפילת מנחה מצאתי את כולם מחוץ
לבית (בחצר) ואת העובדת מתחילה לשטוף את הסלון (אשר בו אנו
אוכלים בחג). לדברי חמותי לא הייתה אמירה לגוי וכולם פשוט יצאו
כשראו שהעובדת ביקשה לשטוף. אני סברתי שגם אם לא הייתה
אמירה אסור להנות ממלאכת הגוי שהרי היא שוטפת את מרכז הבית
המקום שבו אנו יושבים ואוכלים בו את סעודות החג. האם התנהגות
בני הבית שיצאו לחצר מגיעה לכדי אמירה לגוי ? ובהנחה שלא
הייתה אמירה האם מותר להנות מרצפה נקייה שניקה עבורי הגוי
ביום טוב ?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אכן יש למנוע מגוי לעשות מלאכה עבור ישראל בשבת אולם אם
הנכריה עושה זאת בקביעות אף לצורך עצמה,יש מקום להקל אמנם
מן הראוי היה להסביר לה שבחג אין לעשות זאת אולם בדיעבד מותר
לשבת באותו מקום.