יו"ט שני של גלויות- בן א"י שיוצא לשליחות

השאלה:

כבוד הרב,

שאלתי היא האם תושב ארץ ישראל שיצא לשליחות
לחו"ל לתקופה של -3 שנים רשאי שלא לשמור יום טוב שני של
גלויות ולעשות מלאכה בביתו בצנעא?

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

לא. צריך לשמור כבני חו"ל.