יום טוב שני לשליחים בחו"ל

השאלה:

אנו שליחים בחו"ל, שעפ"י פסק הרב חוגגים יו"ט שני של גלויות;
כעת אנו רוצים לדעת האם עלינו לאכול בסוכה בשמ"ע בהתחשב
בעובדות הבאות:

א.בקהילתנו נוהגים רק לקדש בסוכה.

ב. אין לנו סוכה, בימי החג אכלנו עם כל הקהילה בסוכה הכללית.
ג. החג חל השנה בשבת, כך שהטורח לארגן סעודה בסוכה ללא
טלטול אוכל וילדים גדול יותר.

תודה רבה ומועדים לשמחה.

התשובה

הרב יעקב אריאל |

תנהגו כמו הקהילה בה אתם חיים.