כיבוי גז ביום טוב

השאלה:

ביום טוב של סוכות התארחנו במקום בו מדלקים את הגז מאש לאש
אבל מכבים את הגז בסוף הבישול , כשאמרנו שצריך לכבות
באמצעות מקומקום מים לא הקשיבו לנו . האם מותר לאכול בבישול
כזה במקרה בו הדבר נעשה במזיד? אם לא נאכל הדבר יכול
לגרום לפיצוץ וריב עם ההורים. הם טוענים שאנחנו מחמירים

תודה רבה

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אומנם בכיבוי הם לא נוהגים כהלכה אך האוכל שבושל כהלכה מותר.