רחיצה ביום טוב

השאלה:

בימנו שלכולם יש מקלחת בביתם וכן נוהגים להתקלח תדיר האם נכון
הדבר שביו"ט יהיה מותר להתקלח במים חמים מדין "שווה לכל
נפש"? (במיוחד בשמחת תורה שאז מזיעים ויש גם צער בנדון)

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

בשש"כ (פי"ד הערות כא וכה) מסתפק בכך, ובכ"ז הכריע להחמיר.
וע"כ לכתחילה אין ראוי להקל אלא בשעתהצורך לשטף את הזעה
במים קרים מעורבים במים חמים שהוחמו מעיו"ט שחומם לא יגיע ל35
מעלות