שימוש בדסקיות הנרונים בר"ה

השאלה:

האם מותר להוציא את הדיסקית שנשארת לאחר שכבו הנרונים בתוך הזכוכיות בליל יו"ט השני של ר"ה?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אין להוציאם וצריך למצוא פתרון אחר להשתמש באותם פמוטים.