שימוש בכיריים קרמיים ביו"ט

השאלה:

האם מותר להשתמש בכיריים קרמיים ביו"ט ולהעלות את חומם וכן
האם מותר להנמיך את חומם?

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

איני מכיר את המנגנון של הכיריים הקרמיות. צריך להיעץ עם מהנדס חשמל
אולם בעקרון כיריים חשמליות שונות מכיריים של גז. בכירים חשמליות
בכל שינוי מצב ישנה הפסקת הזרם החשמלי וחידושו הן בהעלאת החום
או בהורדתו ואסור אפוא לשנות דבר בכיריים כאלו ביו"ט.