יצה"ר ויצה"ט

השאלה:

שמעתי מהגרע"י שיצה"ר משנולד ויצה"ט נמצא רק מגיל בר
מצווה. ע"כ. שאלתי, א"כ ממה נובעים הדחפים הטובים של האדם
שלפני גיל בר מצווה ? תודה.

התשובה

הרב יעקב אריאל |

איני בטוח שהציטוט שלך מדויק. אלוקים עשה את האדם ישר. ויש
לילד נשמה טהורה. הנטיות הגופניות מקדימות לבוא לאדם בעודו ילד
ואילו החשיבה השכלית מאחרת לבוא. לכן היצה"ר נחשב למלך זקן
וכסיל ויצה"ט לילד מסכן וחכם. אך בודאי שיש לאדם דחפים טובים
עדו בילדותו ונוסף להם מה שלמד וחונך.
רבינו יונה על משלי מבאר שבגלל שיצה"ט מאחר לבוא קיימת מצות
חינוך על ההורים.

 

 

 

toraland whatsapp