התפילה בבית המקדש

השאלה:

לכבוד הרב יעקב אריאל שלום וברכה,
אני עורכת עבודה סמינריונית בנושא 'התפילה בבית המקדש'. אשמח
אם תפנה אותי למקורות שעוסקים בעניין.ויהי רצוןשיבנה המקדש במהרה
בימנו אמן!
בתודה מראש.

התשובה

הרב יעקב אריאל |

עייני במלכים א' ח תפילת שלמה
לא ידוע לי אם יש ריכוז כל העניינים בספר אחד. במס' תמיד מסופר
על סדרי התפילה של העובדים בביהמ"ק. במס' תענית על משמרות
ומעמדות ותפילתם שם. ועל פי ההסתעפות תגיעי לשאר המקומות.
ריכוז יחסי יש בספר "התפילה בישראל" לי"מ אלבוגן.אם כי הספר
הזה הוא בעייתי כי יש לו דעות קדומות ולכן גישתו המחקרית אינה
אוביקטיבית אך את יוכלה להיעזר במקורות שהוא אוסף כמו"כ ספרו של
שמואל ספראי על החיים היהודים בבית שני . גם בספר זה יש ליקויים
כנ"ל לכן הפעילי חוש בקורת!