הדרכה לאחות בתחילת עבודתה בבית החולים

השאלה:

אודה על הדרכה בעבור אשתי שמתחילה בעבודת סיעוד בבית חולים, בפרט בהקשר לעבודה בשבת.

התשובה

הרב ד"ר מרדכי הלפרין |

א. לקראת התחלת תורנות שבת כאחות בבית חולים, דבר ראשון עלייך לקיים את המשנה במסכת אבות (פ"א מ"ו) 'עשה לך רב'! – עלייך ליצור קשר עם פוסק מנוסה, כדי שיוכל להדריך אותך בשאלות הרבות והקשות שתתעוררנה במהלך עבודתך.

ב. כדאי לך לבקש מהאחראים עלייך בבית החולים שיאפשרו לך תקופת הסתגלות של עבודה בימות החול (שלושה חודשים לפחות), ובהם תלמדי להכיר את הרוטינה בעבודה, וכך תוכלי להתכונן גם לעבודה הרפואית בשבתות ובמועדים.

ג. כבר עכשיו עלייך להתחיל ללמוד כדי להבין את עקרונות ההלכה בנושא.

התשובות שמובאות להלן, הנוגעות לשימוש במכשור אלקטרוני, רובן מבוססות על שיטתו של הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שנחשב בשעתו לפוסק הדור, והן כוללות הוראות שהורה לי למעשה על דרך ההנהגה בבתי חולים.

ד. 1) כתיבה – כתיבה בבית חולים לצורך חולה שיש בו סכנה מותרת.[1]

כתיבה רפואית, כולל פרטים מזהים לצורכי חולה שאין בו סכנה – מותרת אם היא נעשית בשינוי, כמו כתיבה ביד שמאל לאדם ימני.[2] חשוב להדגיש כי לפני שנוקטים בפתרון זה, יש צורך לתרגל כתיבה ביד שמאל על מנת שהיא תהיה קריאה, אף שאיכות הכתיבה תהיה בכל מקרה פחותה מזו שביד ימין.

כתיבה שאין לה שום השלכה עכשווית או עתידית על מצבו הרפואי של החולה – אסורה.

יש לזכור כי חלק גדול מנוהלי הכתיבה במחלקה נועד למנוע סיבוכים, בעיות או אי-הבנות רפואיות בעתיד, ועל כן הכתיבה מותרת בשינוי בעבור החולים. כאמור, כתיבה בשינוי היא כתיבה ביד שבה לא רגילים לכתוב, וכדי שהכתב יהיה קריא, חייבים להתאמן בכתיבה זו במהלך השבוע.

2) כתיבה במחשב – הוצאת דפים במדפסת – ניתן להתיר הקלדה במחשב לצורך החולים, בתנאי שפקודת ההדפסה תיעשה בשינוי.[3]

פרטים על אופי השינוי ניתן לקבל מרב מוסמך, לאחר שיראה ויבין את המערכת. וראו להלן.

3) חתימה עם חותמת אישית – חתימה או שימוש בחותמת אישית לפרטים המחייבים חתימת רופא או אחות – מותרים בשינוי.

ה. שימוש במחשב – מותר להשתמש במחשב כנדרש במחלקה, אלא שיש כמה פעולות שחייבים להקפיד לבצע בשינוי, כדוגמת הקשה בגב האצבע במקום לחיצה בכרית קצה האצבע.

ו. מותר להשתמש בטלפון להתייעצות עם כונן או עם רופא בכיר יותר. לדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל השימוש בטלפון לא כרוך באיסור תורה אלא רק באיסור דרבנן, ולכן הוא מותר לא רק בעבור חולים שיש בהם סכנה, אלא גם בעבור חולים שאין בהם סכנה.[4]

ז. הזמנת בדיקות – ר' לעיל איך לבצע הדפסה או כתיבה בשינוי. גם את הדבקת המדבקה ראוי לבצע בשינוי.

ח. מומלץ לרכוש את חוברת הכיס 'הרופא בשבת וביום טוב' מאת פרופסור אברהם (הנחיות כלליות ופרטיות בעבודת הרפואה בשבת). במידה וישנו רצון להרחיב את הידע בתחום ולקבל מענה לשאלות ספציפיות – מומלץ לרכוש את סדרת הספרים 'נשמת אברהם' (הלכות רפואה) מאת פרופסור אברהם.

במידה ובמשך הזמן מתעוררות שאלות נקודתיות תוך כדי עבודתך – אפשר להפנות שאלה לפרויקט השו"ת של מכון שלזינגר, בדוא"ל: irp@medethics.org.il.

אם נוספו לך בינתיים שאלות נוספות או שהתשובות אינן מספקות – אנא חזרי אלינו. כמו כן את רשאית להתקשר לח"מ בשעות הערב בטלפון 052-2602349.

 

[1].     שש"כ פרק לב סעי' מח; פמ"ג, א"א (בוטשאטש), או"ח סי' שכח סי' ב.

[2].     רמ"א או"ח סי' שכח סעי' יב; וראה בשש"כ, פרק לב סעי' כח ובהערה שם.

[3].     שש"כ, שם.

[4].     וראה שו"ע, או"ח סי' שכ"ח סעי' י, ובמשנ"ב, לשו"ע שם ס"ק כה, ובביאה"ל ד"ה רופא, וראה שש"כ, פרק לב סעי' לט-מ.

toraland whatsapp