מזגני אינוורטר

השאלה:

האם זה נכון שמזגני אינוורטר רגישים יותר לשינויי טמפרטורה, ולכן אין היתר להשתמש בהם ללא התקן שבת שמנטרל את התרמוסטט?

התשובה

הרב מנחם פרל |

אומנם מזגני אינוורטר רגישים יותר מהמזגנים שהיו בעבר, אבל לא ברמה כזו שפתיחת דלת או חלון יגרמו מייד לשינוי בפעילותם. מבחינה מסוימת מזגני אינוורטר עדיפים הלכתית על פני המזגנים הישנים. בשונה מהמזגנים הישנים, שהיו כבים ונדלקים בהתאם לטמפרטורה, מזגני אינוורטר פועלים ללא הרף, ורק משנים את עוצמת הפעולה שלהם. לכן אפשר להסתכל על ההשפעה עליהם כעל 'שינוי זרם', שדינו קל יותר מהדלקה או מכיבוי.