עירוב ענבים בשבת והכנסת מים קרים למיכל התסיסה

השאלה: יין לאחר כמה ימי תסיסה כבר נחשב יין במיוחד שגם הענבים עושרו האם מותר לערבב בשבת וכן לתת לתוכו בקבוק קרח עמ לקרר ?

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | י' תשרי תשפ"א 21:05

ב"ה


לכבוד שמשון ונגרובר

שלום וברכה 

תהליך התסיסה הראשון הוא יכול להיות קצר אך יכול גם להגיע לשבועיים. לגבי השאלה האם מותר לערב את היין או להניח בקבוק מים קפואים בתהליך התסיסה?

תשובה: שתי הפעולות הללו אסורות בשבת.

א. הכנה משבת לחול - כל פעולה אפילו מותרת אם היא לצורך מחר אסורה מדין הכנה משבת לחול, ולכן כל התערבות מעשית בתהליך עשיית היין היא אסורה. ואפילו הנחת בקבוק מים קפואים כיוון שזה לצורך השליטה בטמפרטורה של היין זה נחשב התערבות מעשית בתהליך עשיית היין, ובודאי שנחשב לפחות הכנה משבת לחול, שזה סוג "ועובדין דחול".

ב. מכה בפטיש באוכלין - לדעת חלק מהפוסקים יש איסור גמר מלאכה ("מכה בפטיש") באוכלין, גם ללא עשיית שום מלאכה אסורה אחרת, ושתי הפעולות הנ"ל אסורות מטעם זה בשבת. 

ג. מוקצה - כל זמן תהליך התסיסה, הענבים והמיץ נחשבים כמוקצה גמור, כיוון שהנחתם במיכל התסיסה נחשבת "דחייה בידיים" של הענבים, כי בשלב התסיסה זה לא ראוי לשתייה ולאכילה, ולכן אין לגעת בהם בשבת לא רק באופן ישיר בידים ממש, אלא גם לא באופן עקיף על ידי מקל או כף וכדומה, משום שזה גם נחשב סוג של טלטול הנקרא "טלטול מן הצד", ו"טלטול מן הצד" מותר רק לצורך דבר המותר. דבר שאינו קיים במקרה הזה, כי לערבב בשבת את הענבים עם היין זה לצורך המוקצה עצמו.

ד. לאור הנ"ל אין משמעות אם הפרישו מהענבים תרומות ומעשרות. יתרה מכך אם הפרישו כשידוע היה שרוצים להכין יין, צריך להפריש לאחר סינון היין פעם שנייה.

 

בברכת התורה והארץ

גמר טוב

אהוד אחיטוב 


toraland whatsapp