שינוי במצב של שעון שבת

השאלה:

בשעוני שבת יש מתג ששולט על מצב השעון: או שהוא יהיה במצב 'שעון', כשההדלקות והכיבויים יהיו בהתאם לזיזים, או שיהיה במצב 'דלוק' שבו המכשיר המחובר לשעון יהיה דלוק כל הזמן.[1] האם מותר להסיט מתג זה בשבת ממצב 'שעון' למצב 'דלוק', בזמן שגם כך המכשיר דולק?

 

[1].     בחלקם יש גם מצב 'כבוי', שבו המכשיר יהיה כבוי כל הזמן, אך עובדה זו אינה נוגעת לשאלה.

התשובה

הרב מנחם פרל |

בבדיקה מדגמית של כמה שעונים ראינו שיש מפסק פנימי שנפתח ונסגר באמצעות הזיזים, והעברה ממצב 'שעון' למצב 'דלוק' כאשר המכשיר כבר דולק רק מקבעת בצורה מכנית את המפסק הפנימי. בשעונים אלו הדבר מותר, כי פעולה זו זהה מבחינת התוצאה החשמלית להארכת הזמן באמצעות שינוי מצב הזיזים. אומנם מצויים בשוק שעונים שבהם העברת המצב מ'שעון' ל'דלוק' נעשית באמצעות כיבוי והדלקה, ובהם אין לעשות זאת בשבת. יש לציין שאם מדובר בשעון שנמצא בלוח החשמל, אין להאריך את זמן ההדלקה באמצעות מתג חיצוני לשעון, שבורר בין העברת זרם דרך השעון לבין העברת זרם ישירות למכשיר, כי הוא פותח וסוגר מעגל במעבר בין מצב 'שעון' למצב 'דולק'.