תפילה קודם הלימוד

השאלה:

שלום הרב.

שאלתי את כת"ר לגבי ברכת הלימוד וכוונתי היתה
ל"יה"ר שלא יארע דבר תקלה על ידי וכו", ולא תפילת רנב"הק.

על כן, שוב- האם אפשר (או צריך) לומר לפני שמו"ת או לחכות
לתחילת הסדר בגמרא?

ב.אם אני יודע שכל מה שאלמד היום הוא כוזרי - יש לברך?

ג.כמו"כ - האם לברך לפני שיעור ששומעים(אמונה או גמרא)?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א. יה"ר זה הוא של רבנה"ק כאמור בברכות טז ע"ב
ב. צריך לומר. (לא מומלץ לעסוק יום שלם בענייני אמונה. את רוב
הזמן יש להקדיש\ללימוד גפ"ת וענייני הלכה)

ג. ודאי.

 

 

 

toraland whatsapp