אדם גדם (ללא ידיים) איך יכול לעשות קניין למציאה

שאלה

שלום וברכה, בהלכות מציאה וקניין. אדם גדם (ללא ידיים) איך יכול לעשות קניין למציאה? האם תועיל לו הגבהה עם חלק אחר בגוף, או האם יש פתרון אחר (שלא יחטפו לו) ומה המקורות. תודה מראש.

תשובה

שאלה מושכלת.

יכול הוא להגביה מציאה זו, אם היא קטנה, בפיו או ברגליו, טפח מעל הקרקע, כמו שמצאנו ביבמה גידמת, שנעזרת בפיה לעניין חליצה.

וכן יכו ללגלגל ברגליו או בעגלה שלו את האבידה לסימטה, וארבע אמות של אדם בסימטה קונות לו מכח תקנת חז"ל מפני דרכי שלום.

כמו כן יכול הוא לבקש ממאן דהוא שיגביה עבורו את המציאה, ובלבד שאותו מישהו לא יהיה מנוול, ויזכה עבור עצמו.

תוכל להאזין להלכה יומית באתר נצח ישראל באודיו.

מכון הליכות עם ישראל | י"ב חשון תש"פ 9:31