דמומים והתקן

שאלה

אשתי עברה השתלה של IUD, ויש לה דימומים עקב כך, האם הדימומים האלה אוסרים אותנו? האם צריך לספור 7 נקיים? (אני מתגורר בארה"ב, ולכן מס' הנייד)

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אם ההתקן הוא עם הורמונים דמומים כאלו אוסרים וצריך שבעה נקיים. אם זה התקן לא הורמונלי במקרה כזה יש דעות שהקלו אבל רק יום יומים מתוך הבנה שהייתה פציעה מסוימת ברחם, אבל אם זה נמשך (כך נראה במכתב) יש צורך בשבעה נקיים. באופן כללי צריך להיות מודע שבהתקנים IUD בכל הסוגים יש דמומים ארוכים לפחות בתחילת השמוש (עד כחצי שנה). 


בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ט אדר תש"פ 10:01